English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88793745
نمابر: 88793745
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان ونک چهارراه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه سپر پلاک 1
پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com
کد پستی: 1518716513
راهنمای عضویت

برای عضویت در انجمن ابتدا باید با استفاده از صفحه انواع عضویت موجود در سایت، نوع عضویت خود را تشخیص دهید، سپس با ورود به بخش عضویت حقیقی یا حقوقی، فرم ثبت نام را تکمیل نموده و برای پرداخت هزینه آن لطفاً مبلغ ثبت نام را به شماره حساب زیر واریز نموده و اسکن فیش واریزی را در سایت قرار داده و یا به ایمیل انجمن به نشانی anjoman.probiotic@gmail.com ارسال فرمایید.

حساب انجمن:  بانک تجارت، شماره حساب   123112202 به نام انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند