English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88793745
نمابر: 88793745
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان ونک چهارراه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه سپر پلاک 1
پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com
کد پستی: 1518716513
انواع عضویت در انجمن پروبیوتیک و عذاهای فراسودمند

 

نوع عضویت

عنوان

توضیحات

مدت اعتبار هر عضویت

 

 

حقیقی

پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط می باشند.

12

 

 

حقیقی

وابسته

اشخاص دارای درجه کارشناسی که حداقل دارای 5 سال سابقه کار به هر نحو در رشته های مرتبط باشند.

12

 

 

حقیقی

دانشجویی

کلیه دانشحویانی که در رشته میکروبیولوژی و رشته های مرتبط مشغول به تحصیل هستند.

12

 

 

حقیقی

افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آن ها در زمینه پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر نموده باشند.

12

 

 

حقیقی

کمیته علمی همایش

صرفا برای اعضای کمیته علمی دومیت همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند.

12

 

 

حقوقی

مؤسساتی

سازمان هایی کهدر زمینه های علمی و پژوهشی مزتبط فعالیت دارند. عضویت این مؤسسات به صورت ماهیانه باید ثبت گشته و جق عضویت آن ها پرداخت گردد.

1