English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88793745
نمابر: 88793745
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان ونک چهارراه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه سپر پلاک 1
پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com
کد پستی: 1518716513
مشاهده جزئیات

1393/02/08 - 14:27

این باکتری ها در پلاک دندانی جایگزین باکتری های پوسیدگی زا(باکتری هایی که روی دندان هاچسبیده، پس از فرایند تخمیرو ایجاد اسید، سبب تخریب دندان ها می شود) می گردند.
تولید مواد ضد میکروبیو تنظیم و تحریک سیستم ایمنیمیزبان که منجر به کاهش بیماری های لثه ای می شود از دیگر فواید باکتری های پروبیوتیک در محیط دهان شناسایی شده اند.باکتری های پروبیوتیک بر اساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت(whoمیکروارگانیسم های زندهای هستند که در صورت استفاده کافی ومناسب به حفظ سلامت میزبان کمک می کنند.
این باکتری هاطی سال های اخیر با هدف کمک به حفظ سلامت ساختمان بدن به محصولات مختلف غذایی به ویژه شیرو سایر فراورده های لبنی افزوده می شود.
از باکتری ها، مواد غذایی ومحیط مناسب (محیط دهان) به عنوان سه فاکتور پوسیدگی دندان نام برده می شود که با حذف عامل باکتری، پوسیدگی دندانکاهش یافته یا از بین می رود.
در گذشته باکتری های پروبیوتیک برای پیشگیری و درمان بیماری های عفونی یا بیماری های دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گرفت. در چند دهه اخیر و با شناخته شدن خواص دیگر این محصولات به ویژه نقش آنها در افزایش پاسخ سیستم ایمنی بدن، پیشگیری از بیماری های دستگاه ادراری و بیماری های آلرژیک در نوزادان به تدریج نقش این باکتری هادر حفظ سلامتبدن پررنگ تر شد.
هم اینک دو دسته از این باکتری ها که اولی از خانواده"لاکتوباسیل"ها و دیگری از خانواده "بایفیدوباکتریا"هستند، بیشتر در صنایع لبنی کاربرد دارند.
بایفیدوباکتریا از باکتری های موجود در شیرمادرهستند که پس از تولد نوزادان در محیط دهان ظاهر می شوند.
باکتری ها
ی لاکتوباسیلخانواده ای شامل باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زا هستند که به طور طبیعی در شیرموجود است و طی فرایند پاستوریزهیا استریلیزه کردن شیر، باکتری های بیماری زا از بین می روند. در محصوات پروبیوتیک باکتری هایغیر بیماری زا و مفید در محصولات باقی می مانند.

تعداد بازدید : 3201
تاریخ انتشار : 1393/02/08 - 14:27
شناسنامه انجمن

با توجه به اهميت جهان‌شمول پروبيوتيك‌ها و در راستاي چشم‌انداز ايران 1404، جاي آن بود كه در كشور ما نيز انجمن علمي‌اي در خور و كارآمد تشكيل شود تا در تمامي جنبه‌هاي پيش از توليد فرآورده‌ (جنبه‌هاي ميكروب‌شناختي و زيست‌فناوري)، توليد فرآورده تا مصرف‌ (فناوري غذايي، فناوري دارويي، بازاريابي و فروش) و پس از توليد فرآورده (باليني و شبيه‌سازي‌شده‌ي باليني) فعاليت داشته و با بخش‌هاي مربوط داخلي و بين‌المللي به تعامل بپردازد.