English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88793745
نمابر: 88793745
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان ونک چهارراه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه سپر پلاک 1
پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com
کد پستی: 1518716513
مشاهده جزئیات

1397/09/18 - 17:12

سطح سلولی باکتری های گرم مثبت مثل لاکتوباسیلوس ها یا بیفیدوباکتریوم ها ویژگی دارد که واکنش بین میزبان و باکتری را مقدور می سازد.

این ویژگی یک خصوصیت ضروری برای کلونیزه شدن پروبیوتیک  در روده است. یک ساختار سطح سلولی ویژه با نام پیلی که یکی از ضمائم باکتریایی است که مو مانند است و باکتری را قادر می سازد تا به سطح اندوتلیوم متصل شود. این عملکرد سبب محرومیت رقابتی پاتوژن ها، متعادل سازی ایمنی و بهبود ساختار موکوسی روده می شود. این پیلی ها در بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیل وجود دارد.

منبع : https://www.mymicrobiome.info/microbiome-diet-nutrition.html
تعداد بازدید : 1302
تاریخ انتشار : 1397/09/18 - 17:12
شناسنامه انجمن

با توجه به اهميت جهان‌شمول پروبيوتيك‌ها و در راستاي چشم‌انداز ايران 1404، جاي آن بود كه در كشور ما نيز انجمن علمي‌اي در خور و كارآمد تشكيل شود تا در تمامي جنبه‌هاي پيش از توليد فرآورده‌ (جنبه‌هاي ميكروب‌شناختي و زيست‌فناوري)، توليد فرآورده تا مصرف‌ (فناوري غذايي، فناوري دارويي، بازاريابي و فروش) و پس از توليد فرآورده (باليني و شبيه‌سازي‌شده‌ي باليني) فعاليت داشته و با بخش‌هاي مربوط داخلي و بين‌المللي به تعامل بپردازد.